Het grote Paardensportonderzoek 2015 van de KNHS

In 2015 heeft de KNHS een uitgebreid paardensportonderzoek gedaan onder Nederlandse paardensporters. Daarbij zijn ruim zevenduizend paardenliefhebbers, KNHS/FNRS-leden en niet-leden gevraagd naar hun interesses en keuzes op hippisch gebied. Uit de enquête zijn diverse resultaten gekomen die van belang zijn om de KNHS-beleidslijnen voor de toekomst te versterken.

Hetgrotepaardensportonderzoek_KNHS

Algemene conclusie paardensportonderzoek

Paardrijden, in welke vorm dan ook, betekent plezier. Voor mensen die van paarden houden, is de paardensport veel meer dan een hobby. Het is een passie en die hun leven in positieve zin bepaalt. De levenslange binding met paardensport is daardoor per definitie uitzonderlijk hoog, ongeacht of de paardensporter bij een landelijke vereniging hoort of ongeorganiseerd paardrijdt.
Alleen de behoefte aan de invulling verschilt. Aangesloten paardensporters zien de paardensport echt als sport en uitdaging, terwijl ongebonden paardensporters vooral op zoek zijn naar mentale ontspanning en contact met de natuur. Dit uit zich onder andere in de verschillende manieren van paardensport beoefenen.
Voor alle paardensporters staat paardenwelzijn centraal, ongeacht de vorm of ambitie. De hang naar informatie over goed paardrijden, paardengedrag en -psychologie is groot. Men wil passie, kennis en expertise vooral delen, via internet, social media of fora. Een ‘community’ rond de paardensport wordt daarom steeds belangrijker, waarin iedere paardensporter op elk niveau en op verschillende manieren mee kan doen.
Het welzijn van het paard wordt doorgaans op een proactieve, verantwoordelijke manier gewaarborgd.