Voorwaarden

Cursus voorwaarden Mencursus.nl 

 1. De reguliere mencurssen wordt gegeven op zaterdagmorgen of zaterdag middag, afhankelijk van uw indeling in een groep, tenzij anders overeengekomen. Cursussen op zondag zijn eveneens mogelijk.
 2. Uw aanmelding wordt definitief ná ontvangst van uw betaling.
 3. Lessen die uitvallen door oorzaken gelegen bij de cursist, zoals bijvoorbeeld door ziekte of andere oorzaken kunnen in principe niet worden ingehaald.
 4. Lessen die uitvallen door oorzaken gelegen bij de instructeur worden op een andere dag ingehaald, dit kan ook een zondag zijn.
 5. Bij de mencursussen bedraagt de minimum leeftijd 12 jaar
 6. De cursist dient voor een eigen WA verzekering te zorgen.
 7. Bedenk dat u met een levend (vlucht)dier onderweg bent. Dat schept altijd extra risico’s die door de instructeur zoveel mogelijk worden ingeperkt.
 8. Het volgen van de cursus geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. Mencursus.nl, haar meninstructeur(s) en eventuele helpers zullen alles wat in hun vermogen ligt doen om de veiligheid van de cursisten te waarborgen. Zij kunnen echter, zover de wet deze uitsluiting niet verbiedt, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, geleden door cursisten of deelnemer aan activiteiten van mencursus.nl, ook ten gevolge van enig handelen of nalaten van de meninstructeur(s) en eventuele helpers.
 9. Bij het betuigen van uw paard/pony of menles nemen met uw eigen paard/pony blijft alle risico en aansprakelijkheid bij de eigenaar van het betreffende paard/pony.
 10. U lest steeds met uitstekend materiaal. De koetsen zijn passende rijtuigen, tuigen zijn van degelijk materiaal.
 11. Het belangrijkste bij de menlessen is, dat u goed en veilig leert mennen. Dat leren wij u graag in een persoonlijke, ontspannen en gezellige sfeer. Niettemin dienen aanwijzingen van de instructeur om wille van de veiligheid ten allen tijden te worden opgevolgd.
 12. Indien, bijvoorbeeld door overmacht, de cursus geheel moet worden afgebroken vindt restitutie van cursusgeld plaats naar rato der inmiddels gegeven lessen.
 13. Indien u zelf de cursus staakt om welke reden ook, kan géén restitutie van cursusgelden plaatsvinden.
 14. Lessen dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd bij de instructeur zelf.
 15. Men-instructie (rijden) vindt buiten plaats, ook bij minder goed weer. Zorg dus voor goede (regen)kleding en een hoofddeksel. Bij zeer slecht weer kan (naar oordeel van de instructeur) een alternatieve les door ons worden ingepland.
 16. Bij aanvang van een cursus of andere activiteit van Mencursus.nl kan gevraagd worden deze voorwaarden voor akkoord te ondertekenen.